Kredyt na juz?

Umowa kredytowa

Warto przeanalizowac jakie sa najwazniejsze cechy i elementy tresci zawieranej miedzy bankiem a kredytobiorca umowy kredytowej. Kazda tego typu umowa sklada sie z wystandaryzowanych punktów. Znajdziemy w niej oczywiscie date i miejsca zawarcia umowy oraz podstawowe dane okreslajace i definiujace strony te umowe zawierajace.

Obraz

W tresci umieszczone sa postanowienia ogólne umowy, kwota na jaka zawarta jest umowa, a takze okreslenie waluty, w której kredyt jest udzielany, w tym takze sposób przewalutowania. W tresci umowy nie brakuje zasad i terminu splaty kredytu, warunków jego uruchomienia, wysokosci prowizji oraz wysokosci oprocentowania i warunków jego zmiany.

Integralna czesc umowy stanowi równiez okreslenie sposobu zabezpieczenia kredytu oraz zastrzezenie co do zakresu uprawnien banku zwiazanych z kontrola splacalnosci dlugu. Nie brakuje równiez okreslenia sposobu wypowiedzenia umowy przez któras ze stron. Po podpisaniu umowy, kredyt jest uruchamiany w umówionej przez obie strony formie.